WATERBOMBER.SE

Consolidated Model 28 - U.S. Navy PBY - ”Catlina”


 

Ursprunget


 

CONSOLIDATED AIRCRAFT CORPORATION grundades av en amerikansk armé- och postflygare, Major Reuben Hollis Fleet år 1923 i East Greenwich, Rhode Island. 1928 tog företaget över Curtiss-fabriken i Buffalo i västra delen av staten New York.

 

Den flygbåt Consolidated skapade och som U.S. Navy betecknade PBY, den klassiker som senare blev känd som ”Catalina”, är resultatet av en tävling till vilken U.S. Navy kontrakterade Consolidated Aircraft och Douglas Aircraft Corporation i oktober 1933 för att bygga konkurrerande prototyper för en flygbåt avsedd för spaning.

 

US Navy-beteckningen PBY skall uttydas P=Patrol, B=Bomber, Y=Consolidated. Varje tillverkare hade sin egen bokstav, till exempel M=Martin, D=Douglas. Prototyper betecknades med ”X”


 

Bakgrunden till tävlingen är att U.S. Navy under 1930-talet och till stor del under 1940-talet ansåg flygbåtar vara en lämplig flygplanstyp för att utföra ett antal olika typer uppdrag. U.S. Navy hade 1931 valt Consolidated P2Y och Martin P3M som lämpliga för dessa uppdrag, men båda maskinerna visade sig ha både för liten räckvidd och ta för liten nyttolast, och deras låga motoreffekt hämmade dem ytterligare


 

Consolidateds bidrag var prototypen XP3Y-1 som var en utveckling av XP2Y, vilken U.S.Navy beviljat en begränsad produktion av, och en utveckling av XPY-1, det förlorande bidraget för U.S. Navy-kontraktet 1931. 

XPY-1 (Consolidated Model 9 "Admiral") var resultatet av ett projekt under ledning av ingenjören Isaac Machlin Laddon. Projektet utnyttjade ett skrov ritat av kapten Dick Richardsson. Resultatet blev en flygbåt med ett skrov och flygkropp i aluminium med en vinge fäst med hjälp av stag ovanför skrovet, två pontoner och två motorer hängda under vingen. US Navy godkände ett kontrakt för XPY-1 den 28 februari 1928. Motorerna var två Pratt & Whitney R-1340-38 Wasp på 450 hästkrafter vardera. Senare monterades en tredje motor ovan vingen. Då Erie-sjön och Niagara-floden var frusna vid tidpunkten för första flygningarna, demonterades flygbåten och transporterades till Anacostia där löjtnatn A. W. Gordon utförde de första flygningen den 10 januari 1929.

U.S. Navy köpte endast ett exemplar av detta plan, men Consolidated utveckalde en civil variant, Consolidateted Model 16 som de kallade "Commodore".  

 

Model 22 "Ranger", baserad på Admiral och Commodore hade samma övre vinge men hade även en nedre vinge med mindre spännvidd vid vilka pontonerna fästes. Den hade också en täckt cockpit för besättningen såsom Commodoren. I början hade den tre Wright RE1820E Cyclone-motorer på 575 hästkrafter, senare endast två motorer. Typen fick beteckningen XP2Y-1 och flög första gången den 26 mars 132. Det sista planet i serien modifierades och utrustades med två R-1820-88-motorer som monterades i framkant på vingen och fick beteckningen P2Y-2.


Efter några förändringar, till exempel en uppgradering av motorerna till R-1820-90, får modellen beteckningen P2Y-3.

 

Consolidateds tävlingsbidrag 1933, av U.S. Navy betecknat XP3Y-1, skiljer sig bland annat från de tidigare modellerna genom att Laddon förbinder den högt placerade vingen till flygkroppen med ett ”torn” och två stag mellan vardera vinge och flygkroppen.

 

Dessutom får XP3Y-1 en klassisk stjärt med ett sidoroder. Vingen saknar flaps. Wright Cyclone R-1820-92 byts ut mot Pratt & Whitney R-1830-58 Twin Wasp försedda med ställbara Hamilton-propellrar. Twin Wasp motorerna används i alla PBY-modellerna fram till produktionsstoppet 1945.

 

U.S. Navy gillar konceptet och Consolidated får i slutet på oktober 1933 ett kontrakt för att bygga ett flygplan. XP3Y-1 byggs i ett enda exemplar. Arbetet påbörjas i slutet av 1933 i Buffalo, New York, men man beslutar att slutmonteringen skall ske på Naval Air Station Norfolk, Virginia, med tanke på risken för is på Niagara-floden. Efter tågtransport till Norfolk och slutmontering, flyger det för första gången den 21 mars 1935.

 

Douglas tävlingsbidrag, XP3D-1, var ett konventionellt litet mindre plan med vingarna högt monterade på flygkroppens sidor och motorerna, samma typ som XP3Y-1, monterade ovanför vingarna. Douglas plan lyfter för första gången en månad tidigare änd Consolidateds.

 

U.S. Navy ansåg att både Douglas och Consolidateds design var bra, och de båda flygplanens prestanda var likvärdiga, men med en liten fördel för XP3Y-1. Vad som slutgiltligen avgjorde var priset, man valde Consolidated på grund av del låga priset per flygplan 90.000 US$, cirka 20.000 US$ billigare än Douglas!

 

U.S. Navy rekommenderade ett antal modifikationer, bland annat en förlängning ar skrovets bakre del för att ge plats för en akterskytt och en modifierad profil hos det främre tornet. I stort sett förblev vingens och skrovets rena linjer oförändrade i alla efterföljande modeller med undantag av Naval Aircraft Factorys PBN-1 "Nomad". Dock har ett problem har spökat från början till sut: riktningsstabilitet. XP3Y-1 fick tre olika stjärtpartier, men problemen kvarstod. Även PBYs stjärtparti designades om ett flertal gånger under hela dess utveckling, även efter 1945. Prototypen fick en uppgradering av motorerna i form av Pratt & Whitney R-1830-64 på 850 hästkrafter och XP3Y-1 blev XPBY-1. Lägg märke till "B":et för "Bomber" som helt plötsligt tillkommit i U.S. Navys beteckning. U.S. Navy insåg att planet hade även hade stor potential som bombare och störtbombare med möjlighet att ta upp till 907 kg bomber under vingarna.

 

I juni 1935 beslutade U.S. Navy att ge Consolidated en order på 60 flygplan vilka fick beteckningen PBY-1.


 

Catalinan var född!

 

 

 

webmaster@waterbomber.se

2010-01-26

 

 

 

 

WATERBOMBER.se © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use